Elinkeinot

LUONTO VOIMAVARANA

Savitaipaleen elinkeinotoiminta hyödyntää luontoa. Olosuhteet suosivat kasvituotantoa, metsätaloutta ja matkailuelinkeinoja. Merkittävimmät työllistäjät ovat kauppa, kuljetus ja matkailu. Perusmaataloudella on edelleen tärkeä merkitys. Muita merkittäviä yritysmuotoja ovat koneurakointi, polttopuun valmistus, rakentaminen, kuljetuspalvelut ja elintarvikkeiden jatkojalostus. Savitaipaleella toimii myös merkittävää, pitkät perinteet omaavaa puuteollisuutta, piensahoja, höyläämöjä sekä monia kivialan yrityksiä ja pieniä metallipajoja.

KEHITYKSESTÄ KESTÄVÄÄ

Luomme katseemme tulevaisuuteen. Parhaillaan parannamme asuin- ja liiketoimintaympäristömme houkuttelevuutta, viihtyisyyttä  ja toimivuutta.   Tavoittelemme matkailun liitännäisistä, majoitus-, ravintola-, virkistys-, hoito- ja hoivapalveluista paikkakunnan kilpailukärkiä. Etsimme uutta puhtia myös elintarvikkeiden jatkojalostukseen ja matkailutuotteiden ja -palvelujen tuotteistamiseen nykyisten yritysten rinnalle.  Sijaitsemme 400 000 asukkaan keskiössä. Ympäröivistä keskisuurista kaupungeista ajaa meille 0,5-1 tunnissa. Pääkaupunkiseudun ja Pietarin läheisyys luovat meille uusia mahdollisuuksia.

TULE KOEYRITTÄJÄKSI

Kehitämme parhaillaan koeyrittäjyysmallia. Etsimme luontoa ympärilleen kaipaavia ja luonnon hyödyntämisestä kiinnostuneita suunnittelemaan ja kokeilemaan yrittäjyyttä maaseudulla. Tavoitteemme on luoda tiiviissä yhteistyössä paikkakunnan vahvuuksia hyödyntävää  liiketoimintaa.
Tervetuloa modernille maaseudulle!

 

Rakennamme elinvoimaista kuntakeskusta ja osallistamme kuntalaisia. Tavoitteemme on IHASTUTTAVA SAVITAIPALE, jota tullaan ihailemaan kauempaakin, jonne halutaan matkustaa, tulla töihin ja yrittämään.


Elinkeinopalvelut

Olemme apuna elinkeinojen kehittämistyössä, vahvistamme jo toimivien yritysten kilpailukykyä, avustamme tutkimus- ja selvitystyössä, uusien yritysten perustamisessa ja kehittämisessä sekä toimitila- ja työvoimakysymyksissä. Markkinointi, multimediaviestintä ja digitaalinen osaaminen ovat vahvuuksiamme.

Suuntaamme katseemme tulevaisuuteen. Lokakuussa 2015 päättyneen Elinvoimainen kuntakeskus -hankkeen tuloksina neuvottelemme jatkotoimenpiteistä, UUDESTA ALUSTA liki 20 eri alojen yritystoimintaa suunnittelevien kanssa.  Jatkamme kehittämistyötä nyt uudella liikuntaan, hyvinvointiin ja matkailuun keskittyvällä LIIKU-hankkeella. 

Tuloksellinen elinkeinotyömme on esillä myös KunTeko 2020 -sivustolla.


Rahoitusmahdollisuudet ja muut neuvontapalvelut

Alla olevista linkeistä löydät tietoa maaseutuyritysten ja -yhteisöjen rahoitusmahdollisuuksista sekä saatavilla olevista neuvontapalveluista.


Me esittelemme mahdollisuuksiamme, annamme lisätietoja ja autamme rakentamaan elinvoimaista yritystoimintaa. Soita meille ja tule käymään!