Puutavaran sahaus, höyläys ja pintakäsittely sekä vuokrasahaus, -höyläys ja -pintakäsittely, puutavaran myynti. Hallitie 10, p.0400 935477.