Vanhusten tehostettua palveluasumista Kaijanlahden rannalla kauniissa kironkylämiljöössä. Turvallinen ja kodinomainen asumis- ja lomapaikka. Omaishoidon palveluseteliyrittäjä. Kaijankodin arvoja ovat toiminnallisuus, virikkeet ja kuntouttava työote. Yrittäjillä on pitkä kokemus terveys- ja sosiaalialalta.  Henkilökunta on hyvin koulutettuja ammattilaisia. Myös kotisairaanhoitopalveluja.

Mika Kanerva, 040 7200 621, Anu Kosonen 050 3722 962