Savitaipaleen kunta on mukana Saimaa Geopark -hankkeessa, joka on yksi Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakuntaliittojen matkailustrategioiden kärkihankkeista. Muut mukana olevat kunnat ovat Imatra, Lappeenranta, Mikkeli, Juva, Puumala, Ruokolahti, Sulkava ja Taipalsaari.

Saimaa Geopark -hanke pyrkii edistämään luontomatkailua. Geoparkiksi voidaan nimetä aluekokonaisuus, jolla on erityistä geologista arvoa ja joka sisältää merkittäviä geologisia maisemia, nähtävyyksiä ja käyntikohteita. Geopark-aluekokonaisuuden keskeinen ajatus on kehittää aluetta ja sen paikallistaloutta sekä lisätä koti- ja ulkomaisten matkailijoiden saapumista alueelle ja kehittää alueen omaan tarinaan liittyviä laadukkaita palveluja ja tuotteita.


Hankkeen taustaa
 

Saimaan eteläisellä osalla, ns. Suur-Saimaan altaalla ja siihen liittyvillä vesialueilla, on merkittävää kulttuuri- ja luonnonhistoriallista arvoa. Alue on kiinnostava sekä kansallisesti että kansainvälisesti matkailun kannalta. Saimaa on noussut esiin eri tahojen kautta merkittävänä järvialueena maailmassa. Saimaan ainutlaatuista geologista perustaa ja järven syntytarinaa ei ole juurikaan tuotu matkailullisesti esiin. Saimaan potentiaali uniikkina, luonnoltaan monipuolisena, historialtaan ainutlaatuisena alueena on vielä hyödyntämättä täysipainoisesti.

Saimaa Geopark -aluekokonaisuus tarjoaa toimintamallin alueen luontomatkailun edistämiseksi. Saimaa Geopark on yksi Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakuntaliittojen matkailustrategioiden kärkihankkeista. Myös Suomen kansallisessa matkailustrategiassa Geopark-alueet tuodaan esiin luontomatkailun avainvahvuuksina.

Geoparkiksi voidaan nimetä aluekokonaisuus, jolla on erityistä geologista arvoa ja joka sisältää merkittäviä geologisia maisemia, nähtävyyksiä ja käyntikohteita. Alueella voi olla myös arkeologisesti, ekologisesti, historiallisesti tai kulttuurisesti tärkeitä ja omaleimaisia kohteita. Eteläisen Saimaan luonto- ja kulttuurialue käsittää juuri nämä kriteerit.

Geopark-aluekokonaisuuden keskeinen ajatus on kehittää aluetta ja sen paikallistaloutta houkuttelemalla Geoparkin alueelle sen geologiasta, luonnosta ja kulttuurista kiinnostuneita uusia kävijäryhmiä. Geopark lisää koti- ja ulkomaisten matkailijoiden saapumista alueelle ja kehittää alueen omaan tarinaan liittyviä laadukkaita palveluja ja tuotteita. Alueen yrittäjät voivat hakeutua mukaan Geopark-toimintaan, jossa he saavat erityisen laatukoulutuksen. Sen jälkeen yrittäjät saavat tuotteilleen Geopark-logon, joka kertoo laadukkaasta paikallistuotteesta eri puolilla maailmaa.

Saimaa Geopark -yhdistyksen toiminta alkoi virallisesti 1.1.2017. Vuoden 2017 aikana haetaan ulkoista rahoitusta hankkeen käytännön toteutuksille, suunnitellaan Geopark-teemareittejä sekä rakennetaan konkreettisia geokohteita, opaskyltyksiä, organisaatiota ja muita Geopark-statuksen saamiseksi määriteltyjä asioita.


Yhteystiedot

Saimaa Geopark ry ja Saimaa Geopark -hanke
Imatran kaupunki
Virastokatu 2
55100 Imatra

Heli Rautanen
SGP ry:n toiminnanjohtaja
heli.rautanen(at)imatra.fi
040 572 0797

Kaisa-Maria Remes
SGP ry:n geologi
kaisa-maria.remes(at)imatra.fi
040 482 6123


Yhteyshenkilö Savitaipaleella