Tienvarsimainonnan uusi ratkaisu, digitaalinen 19 neliön (3,3x6 m) tienvarsitaulu houkuttelee vilkkaasti liikennöidyltä 13-tieltä poikkeamaan älykylän raitille.

Lappeenrannasta ajettaessa, jäähallin kulmalle sijoitetun taulun voi esteettömästi nähdä kilometrin matkalta yli 30 000 (1,4 keskimääräinen henkilömäärä/ajoneuvo) viikkokulkijaa ja potentiaalista kylälle poikkeavaa. Liikenneviraston tietojen (2014) mukaan VT 13:sta kulkee 3075 ajoneuvoja vuorokaudessa ja 22 000 ajoneuvoa viikossa.

Liikunta- ja hyvinvointikunta viestii mm. uudesta yritystalosta, vapaista tonteista, lukiokoulutuksesta, Sapassi-viikosta ja muista tapahtumista, jotka tukevat yritysten palvelujen kysyntää ja kaupankäyntiä. Yrittäjillä ja yhdistyksillä on mahdollisuudet mainostaulun viikkomainonnan ja kilpailukykyisten tarjousten avulla houkutella asiakkaita kyläkaupoille ja tapahtumiin esimerkiksi 1000-2000 kertaa viikossa toistuvalla 8-30 sekunnin mainoksella.