Suunnitteilla ollut Kotikylä-ohjelmatuotanto ei saanut hankerahoitusta Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta. Savitaipaleen kunnan ”Kotikylä” -hanke sai ainoastaan1,2 pistettä (1 – 1,5 – 1  – 1,5) eikä hanketta valittu rahoitettavaksi.  

Maaseutuohjelmaan kehittämishankehakemuksia tuli valintajaksolle 1.6. – 31.10.2016 yhteensä 13 kappaletta, joista alueellisia oli 10 ja alueiden välisiä hankkeita 3.  Hankearvioinnissa käytettiin kehittämishankkeiden valintakriteereitä. Ne löytyvät mm. Mavin nettisivuilta.

Hankkeiden laatutaso oli valintajaksolla hyvä ja rahoituksen pisterajaksi muodostui 1,75 pistettä. Pisterajan saavuttaneet hankkeet joko rahoitetaan tai toimijoiden kanssa suoritettavien tarkentavien neuvottelujen jälkeen soveltuvat rahoitettavaksi. Hankkeet, jotka saivat alle 1,75 pistettä, saivat kielteisen päätöksen.

Kehittämishankerahoituksessa on jatkuva haku. Yritysryhmähankkeiden osalta Kaakkois-Suomen ELY-keskus noudattaa kahden kuukauden valintajaksoja muun maaseudun yritysrahoituksen  tavoin. Seuraava valintajakso yritys- ja yritysryhmähankkeissa päättyy 30.12.2016. Kehittämishankkeiden seuraava normaali valintajakso päättyy 28.2.2017. Erillinen yleishyödyllisten investointihankkeiden teemahaku on parhaillaan käynnissä 31.1.2017 saakka. Nyt rahoituksen ulkopuolelle jääneisiin hankkeisiin voi hakea rahoitusta uudelleen tulevilla valintajaksolla.  

Kotikylän oli tarkoitus esittellä  internetin välityksellä eteläkarjalaisuutta, Savitaipaleen kuntaa ja sen tavallisia kuntalaisia arjessaan, työssään ja vapaa-ajanvietossaan. Kotikylää suunniteltiin tuotettavaksi uudella SmartSet+-tekniikalla Savitaipaleen yritystaloon sijoittuvasta virtuaalistudiosta. Tavoitteena oli sitouttaa erityisesti paikallisia nuoria mukaan toimintaan, luoda uusia toimentulomahdollisuuksia ja kasvattaa suuren yleisön Savitaipaleen ja Etelä-Karjalan tunnettuutta. Kotikylän tavoitteena oli kuvata paikallislähtöisyyttä, omatoimisuutta ja yritteliäisyyttä sekä merkittävissä käynti- että ennennäkemättömissä luontokohteissa. Tarkoitus oli, että paikalliset toimijat olisivat suunnitelleetja toteuttaneet hankkeen sisältötuotannon yhdessä ammattilaistuottajan kanssa.